Tarımda büyümeye odaklandı… İş Bankası teknolojiyi ve finansı bir araya getiren yaklaşımıyla tarıma olan desteğini sürdürüyor

TARIMSAL üretim; iklim krizi, savaş ve artan maliyetler nedeniyle hiç olmadığı kadar dünyanın gündeminde yer alıyor. Artık güvenilir gıdaya erişim, en az ülke güvenliği ve ekonomik bağımsızlık kadar birincil gündemlerden biri haline geldi. Coğrafi koşullar nedeniyle tarıma elverişsiz topraklara sahip ülkeler arazi kiralama yarışına girerken; tarımsal üretim için son derece uygun topraklara sahip ülkeler bile politik gerekçelerle bu yarışın bir parçası olmuş durumda.

GIDA TALEBİ YÜZDE 70 ARTACAK

Birleşmiş Milletler’in geçtiğimiz temmuz ayındaki açıklamasına göre, 2022’de dünya genelinde 783 milyon kişi açlıkla mücadele etmek zorunda kaldı.

Bu sayı, pandemi öncesi 2019 yılıyla kıyaslandığında 122 milyonluk artışa karşılık geliyor. Tüm bu tabloda, tarımsal finansman araçları da son yıllarda hızlı bir gelişim gösteriyor. Dünya Bankası verilerine göre, tarımsal finansman tüm dünyada 2050 yılına kadar, 9 milyar insanı besleyebilmek için gıda değer zincirlerinin gelişimine katkıda bulunacak. Gıda talebi 2050 yılına kadar yüzde 70 oranında artarken; bu talebi karşılamak için ise yıllık en az 80 milyar dolarlık yatırıma ihtiyaç duyulacak.

TARIM İHTİSAS ŞUBELERİ

Sürdürülebilir, güvenli, katma değerli, çevreyi koruyan bir yaklaşımla tarımsal üretime destek sağlamanın gelecek nesillere karşı en büyük sorumluluklardan biri olduğuna dikkat çeken Türkiye İş Bankası, tarımsal faaliyetlerde teknolojiyi merkeze alarak verimliliğin sürdürülebilir bir şekilde artırılmasına katkı sağlamak amacıyla ekosistemin tüm paydaşlarıyla birlikte ülke adına yeni bir hikâye yazılabileceğine işaret ediyor. Kurumdan yapılan açıklamaya göre, bu adımın gerçekleşebilmesi için tarım, teknoloji ve finansın bir araya etkin bir şekilde getirilmesi büyük önem taşıyor.

Teknolojiyi, tarımı ve finansı bir araya getirerek çiftçilere yenilikçi çözümler sunmak amacıyla Tarım İhtisas Şubeleri’ni hayata geçiren banka, söz konusu şubeleri diğer şubelerden oldukça farklı ve
tarım sektörüne özgü şekilde tasarlıyor.

100. YILDA 50 ŞUBE

Şubelerde, çiftçilerle çay ve kahve eşliğinde sohbet edilebilecek alanların bulunduğu, çocuklar için özel alanların oluşturulduğu, herkesin kolaylıkla erişebileceği bir kitaplığın bulunduğu farklı bir ortam kurgulanırken; tarımın teknolojik yönünü temsil eden akıllı bitki yetiştirme ünitelerinin de şubelerin içinde yer aldığı ifade edildi.

Kurumdan yapılan açıklamada, Manisa/Saruhanlı’nın ardından fiziki olarak dönüşümü gerçekleştirilen Antalya/Turunçova, Konya/Karapınar ve İzmir/Bayındır şubelerinin hizmete sunulduğu; bugün itibarıyla 24 olan Tarım İhtisas Şubesi sayısının, bankanın 100. kuruluş yıldönümü olan 2024 yılında, 50’nin üzerine çıkarmanın hedeflendiği kaydedildi.

YENİ NESİL ÇİFTÇİ BULUŞMASI

ÇİFTÇİLERİN finansal okuryazarlığını ve tarım teknolojileri alanındaki bilgilerini artırmak amacıyla yeni nesil çiftçi buluşmaları düzenleyen İş Bankası, ülke genelinde 144 buluşma kapsamında, 23 bini aşkın çiftçiyle bir araya geldi. Bu toplantılara, girişimcilerin ve akademisyenlerin yanı sıra teknoloji şirketleri de katıldı ve çiftçilerle dijitalleşme ve tarım teknolojileri konularında en güncel bilgiler paylaşıldı. Tarım alanında teknolojileri doğru kullanma hedefiyle 2019’da “İmeceMobil”i hayata geçiren banka, bugüne kadar 210 binden fazla kullanıcıya ulaşırken; bu yıl mart ayı itibarıyla Trakya Yatırım Holding A.Ş. çatısı altında “İmeceMobil Tarım Platformu” olarak hizmet vermeye başladı.

SUYUN YÜZDE 74’Ü ÜRETİMDE KULLANILIYOR

TARIM ve gıda sektörünün küresel su kullanımında yüzde 69 paya sahip olduğu tahmin edilirken; Türkiye’de tatlı su kaynaklarının yaklaşık yüzde 74’ü tarım sektöründe kullanılıyor. İş Bankası’nın tarım alanında EFSE Development Facility ve Frankfurt School of Finance&Management ile yürüttüğü işbirlikleri kapsamında düzenlediği İmece Çalıştayları’nda üniversiteden, özel sektörden, girişimcilerden, sivil toplumdan ve kamudan temsilciler bir araya geliyor. Çalıştayın ilkinde, “Akışına Bırakma” sloganıyla “Su” konusu ele alınırken; suyun verimli kullanımı, geri dönüşüm, yeni teknolojilerle tarımda su yönetiminin nasıl yapılacağı konuları işlendi. Bu çalıştaylar, buğday, tohum, süt hayvancılığı temalarıyla devam etti.

52 bin 810 olimpik havuz: İmeceMobil’le 2022’de tasarruf edilen su miktarı 

94 bin futbol sahası: Gübreleme servisiyle ulaşılan arazi büyüklüğü

50+ : 2024’te hedeflenen Tarım İhtisas Şube sayısı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x